Brieven over ontwerpbegrotingen ministers

Met een tweede tranche van negen brieven aan het parlement wijst de Algemene Rekenkamer op 2 oktober 2019 parlementariërs op aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2020 van de ministers.

De brieven gaan over de begrotingshoofdstukken Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, Defensie, Justitie en Veiligheid, Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Klimaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en die over de ontwerpbegroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Algemene Rekenkamer reikt deze aandachtspunten aan, zodat Kamerleden de komende maanden in de begrotingsbehandelingen in debat met de verantwoordelijke bewindspersonen er gebruik van kunnen maken. Een goede begroting legt immers de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Op 24 september jl. stuurde de Algemene Rekenkamer al soortgelijke brieven naar het parlement over de ontwerpbegrotingen voor Financiën en over Binnenlandse Zaken.

Publicaties