Aandachtspunten bij de begrotingen 2019 van ministers

In elf brieven aan de Tweede Kamer geeft de Algemene Rekenkamer op 4 oktober 2018 aandachtspunten aan bij de ontwerpbegrotingen voor 2019 die de ministers op Prinsjesdag aan het parlement hebben aangeboden.
Parlementariërs kunnen desgewenst deze informatie gebruiken bij de begrotingsbehandelingen die de komende weken in de Tweede Kamer en daarna in de Eerste Kamer plaatsvinden.
Op 26 september jl. stuurde de Algemene Rekenkamer al de eerste twee van deze reeks brieven.

Publicaties