Algemene Rekenkamer benoemt nieuwe directeur Maaike Adema

De Algemene Rekenkamer benoemt per 1 november 2018 Maaike Adema tot directeur directie A.

Zij is op dit moment nog hoofd afdeling budgettaire zaken bij het Ministerie van VWS. Adema (bestuurskunde) werkt sinds 2011 bij VWS. Daarvoor heeft ze onder meer gewerkt als plaatsvervangend hoofd van de sectie VWS bij de Inspectie der Rijksfinanciën en plaatsvervangend afdelingshoofd begrotingsbeleid bij het Ministerie van Financiën. Haar portefeuille als directeur van de Algemene Rekenkamer zal met name bestaan uit het departement van Financiën en daarmee zal zij nauw betrokken zijn bij het verantwoordingsonderzoek. Met de benoeming van Maaike Adema zijn alle directeursfuncties van de Algemene Rekenkamer vervuld. Zij volgt Cornelis van der Werf op, die in april jl. tot secretaris van de Algemene Rekenkamer is benoemd.