Samenwerking tussen vier rekenkamers Koninkrijk geïntensiveerd

Een delegatie van de Algemene Rekenkamer bracht in de week van 5 tot 8 juni een bezoek aan Curaçao voor een bijeenkomst tussen de rekenkamers van de vier landen van het Koninkrijk: die van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Er werd gediscussieerd en kennis uitgewisseld over onafhankelijkheid, positie, rollen en taken, integriteit, stakeholders relations en er werden een aantal recente rapporten besproken.

Op donderdag 7 juni werd het 65-jarig jubileum van de Algemene Rekenkamer van Curaçao gevierd. Hun belangrijkste stakeholders waren uitgenodigd voor een goed gesprek over een effectieve rekenkamer. Dat waren de Minister President, de Statenleden, de Directeuren Generaal en Sector Directeuren van de ministeries. 

Op 4 juni was de delegatie van de Algemene Rekenkamer kort op bezoek bij de Rekenkamer van Sint Maarten in hun nieuwe gebouw. Het oude kantoorpand en de inboedel inclusief de bibliotheek waren door de orkaan Irma in september 2017 volledig verwoest. Francine Giskes heeft voorzitter Ronald Halman onze steun aangeboden in de vorm van een online researchtraining. Ook is gesproken over het Wederopbouwtraject door de Wereldbank.