Verslag 2017: een bewogen jaar

Het jaar 2017 stond voor de Algemene Rekenkamer in het teken van een reorganisatie. Met de reorganisatie heeft de Algemene Rekenkamer invulling gegeven aan de ingezette strategie, getiteld: Inzicht als basis voor vertrouwen.

Het Verslag 2017 is door de Algemene Rekenkamer op 29 maart 2017 gepubliceerd en naar de Tweede Kamer gestuurd.

President Arno Visser, in het voorwoord: “Het jaar 2017 was een jaar met twee gezichten. Bewogen vanwege het vertrek van velen. En in beweging vanwege de ingezette veranderingen. In 2018 staat een kleinere, vernieuwde organisatie met onverminderd hoge ambities waar het gaat om kwaliteit en relevant onderzoek”.