Algemene Rekenkamer benoemt nieuwe directeur Willemijn van Helden

De Algemene Rekenkamer benoemt per 1 januari 2018 Willemijn van Helden tot directeur. Zij is op dit moment nog manager bij de Nationale ombudsman.

Van Helden (sociale geografie) werkt sinds 2008 voor de Nationale ombudsman en heeft ook voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het College Bescherming Persoonsgegevens gewerkt. Ook beschikt zij over internationale ervaring o.a. door het project Nationale ombudsman Caribisch Nederland. Haar portefeuille als directeur van de Algemene Rekenkamer zal bestaan uit de departementen OCW, SZW en VWS en het programma Zorg en Sociale Zekerheid.

Deze benoeming volgt na een selectieprocedure met betrokkenheid van de Algemene Bestuursdienst (ABD), en is het resultaat van een verandertraject. De Algemene Rekenkamer werkt aan een toekomstbestendige organisatie en richt daartoe de organisatie anders in, passend bij de huidige tijd. Zo verminderen we het aantal managementlagen, creëren we meer doorstroommogelijkheden voor onderzoekers op basis van inhoudelijke kennis, en hebben we flexibele inzet van onze medewerkers mogelijk gemaakt. Wendbaar, zakelijk en van hoge kwaliteit. Met de benoeming van Van Helden rest er nog één benoeming tot directeur van de Algemene Rekenkamer.