Rapport over tussenstand vernieuwing van Belastingdienst

De Algemene Rekenkamer publiceert op 11 oktober 2017 het onderzoeksrapport Tussenstand Investeringsagenda Belastingdienst. Dit is een vervolgrapportage op eerdere rapporten over het vernieuwingsprogramma van de Belastingdienst.

In het rapport wordt met cijfers de vertragingen gekwantificeerd tot medio dit jaar. Het rapport gaat ook in op de herijkingsdocumenten die de verantwoordelijk staatssecretaris van Financiën op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en het voorstel van het zittende kabinet om voor 2018 extra geld via de begroting van Financiën uit te trekken.

De staatssecretaris  reageert op de bevindingen, conclusie en aanbeveling.