Aandachtspunten bij ontwerpbegroting 2018 Ontwikkelingssamenwerking

De Algemene Rekenkamer heeft op 10 oktober 2017 de twee laatste brieven in een reeks aan de Tweede Kamer gestuurd over de ontwerpbegrotingen 2018 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Bij laatstgenoemde brief staat de financiering van de opvang van asielzoekers in hun eerste jaar in Nederland centraal.

Bij de brief over de begroting van Buitenlandse Zaken wordt onder andere ingegaan in mate waarin de NAVO publiekelijk verantwoording aflegt over uitgaven en inkomsten.

Soortgelijke brieven over begrotingen van andere ministeries zijn op 5 en 6 oktober jl. naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Opvolgmonitor

Op de website is de zogenoemde Opvolgmonitor opgenomen. Hierin is terug te vinden hoe alle ministers opvolging geven aan de aanbevelingen die voortkomen uit onderzoeken over de afgelopen vijf jaren van de Algemene Rekenkamer.