Op les in Oostenrijk

Nederland kan leren van een grote hervorming die Oostenrijk doorvoerde om de kwaliteit van besluitvorming te verbeteren. De Oostenrijkers hebben de begroting en verantwoording voor de burger veel inzichtelijker gemaakt. Een pleidooi voor meer transparantie. Dit schrijft Ellen van Schoten, tot 1 oktober 2017 secretaris van de Algemene Rekenkamer.

Het essay is gepubliceerd in Binnenlands Bestuur.