Toespraak voor VN-auditors

President Arno Visser van de Algemene Rekenkamer heeft in een lezing op 30 augustus 2017 het jaarlijkse congres van de VN-organisatie voor intern toezicht (UN-RIAS, United Nations Representatives of Internal Audit Services) toegesproken.

Hij ging in op de thema’s innovatie in het toezicht, transparantie en integriteit. Het jaarcongres vond plaats bij OPCW, de in Den Haag gevestigde VN-organisatie die verspreiding van chemische wapens over de wereld tegengaat conform internationale afspraken. Vertegenwoordigers uit 60 landen en organisaties waren aanwezig bij dit congres. Tijdens het congres wisselen de deelnemers in workshops ervaringen uit. Het programma is voor rekenkamermedewerkers herkenbaar. Zo spreken de auditors onder meer over het gebruik van data en sociale media bij onderzoek.