Rekenkamers zes landen bekwamen zich in data-analyse

Rekenkamers uit zes verschillende landen slaan de handen ineen om met inzet van nieuwe technologieën en methoden om data te analyseren publieke verantwoording over overheidsuitgaven naar een hoger plan te brengen.

De zes landen, naast Nederland Brazilië, Noorwegen, Finland, Duitsland en Groot-Brittannië, zullen tijdens een tweedaagse bijeenkomst op 22 en 23 juni 2017 in Den Haag een akkoord sluiten over vergaande samenwerking op dit terrein.

Omdat de Brazilianen voorop lopen op het gebied van data-analyse en datamining, heeft de Algemene Rekenkamer het initiatief genomen om twee experts uit Brazilië naar Den Haag te halen. Zij zullen de andere deelnemende landen een kijkje in de keuken geven tijdens de bijeenkomst, die verder in het teken staat van nadere uitwerking van de samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling en training.

Vertegenwoordigers van de rekenkamers van Nederland en Brazilië zullen daarnaast tijdens de VN-conferentie in het kader van de Public Service Day, op 22 en 23 juni in het World Forum in Den Haag een presentatie geven.

Deelnemers data workshop