Algemene Rekenkamer benoemt twee directeuren

De Algemene Rekenkamer benoemt per 1 juli twee interne kandidaten tot directeur. Joost van Hofwegen en Mark Smolenaars zijn op dit moment nog manager binnen de Algemene Rekenkamer.

Van Hofwegen (bestuurswetenschappen en Nederlands recht) is in februari 2016 vanuit het Ministerie van Financiën overgestapt naar de Algemene Rekenkamer als clustermanager. Smolenaars (politicologie) is in 2002 bij de Algemene Rekenkamer gestart als onderzoeker en heeft vervolgens verschillende onderzoeks- en managementfuncties vervuld.

Deze benoemingen volgen na een interne selectieprocedure met betrokkenheid van de Algemene Bestuursdienst (ABD), en zijn het resultaat van een verandertraject. De Algemene Rekenkamer werkt aan een toekomstbestendige organisatie en richt daartoe de organisatie anders in, passend bij de huidige tijd. Zo verminderen we het aantal managementlagen, creëren we meer doorstroommogelijkheden voor onderzoekers op basis van inhoudelijke kennis, en hebben we flexibele inzet van onze medewerkers mogelijk gemaakt. Wendbaar, zakelijk en van hoge kwaliteit.