Een toekomstbestendige Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer heeft in maart 2016 haar strategie Inzicht als basis voor vertrouwen vastgesteld. Als organisatie laveert de Algemene Rekenkamer tussen klassieke kwaliteit en moderne effectiviteit.

Zij wil zowel een strategische kennispartner zijn die degelijk, goed onderbouwd onderzoeksmateriaal levert, als een organisatie die kan inspelen op de vraag van de buitenwereld om snel te reageren op basis van de recentste cijfers. Voor deze inhoudelijke opgave moet de organisatie flexibel en wendbaar zijn. Tegelijkertijd kent de Algemene Rekenkamer een financiële uitdaging, in de vorm van een budgetkorting (€ 1,2 miljoen). Dit vereist in een korte periode stevige veranderingen binnen de organisatie. Daarom is het voornemen tot reorganiseren bekend gemaakt aan de medewerkers.

Binnen deze reorganisatie krijgt de personeelsontwikkeling een impuls en wordt de formatie-opbouw gewijzigd. Daarnaast wil de Algemene Rekenkamer, mede vanwege maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, meer mogelijkheden om tijdelijk kennis van buiten in te huren ten behoeve van specifieke onderzoeksprojecten en programma’s.

Naar inschatting van college en secretaris (hoogste ambtenaar) vereist de combinatie van budgettaire maatregelen en een andere inrichting van de organisatie dat per saldo in de komende periode de vaste formatie met 40 fte krimpt. Momenteel omvat de Algemene Rekenkamer een formatie van 273 fte.

De ondernemingsraad, het georganiseerd overleg en de medewerkers zijn op 4 oktober over het voornemen geïnformeerd. Naar verwachting eind dit jaar zal de secretaris een onderbouwd advies voor de reorganisatie voorleggen aan de medezeggenschapsorganen.