Vandaag publiceert de Algemene Rekenkamer “ Inzicht in publiek geld; Uitnodiging tot bezinning op publieke verantwoording"

Hoofdvraag in deze publicatie is bezinning op het parlementair budgetrecht: hoe krijgt het parlement van morgen meer inzicht in de mate waarin de regering zinnig, zuinig en zorgvuldig met publiek geld omgaat?

Sturing, allocatie en verantwoording van publieke middelen bij de Staten-Generaal behoort tot de kern van ons parlementair bestel. Er is de afgelopen jaren veel werk verzet om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Maar na vele reorganisaties, transities en hervormingen is het volgen van de euro vanaf de belastingbetaler tot aan de publieke voorziening lastig. En het is soms ook niet duidelijk meer ‘wie’ waarop mag worden aangesproken. Dit terwijl publieke middelen altijd om transparante democratische, dus parlementaire, controle vragen.