Moderne overheid behoort burgers meer inzicht te bieden

Vijf verdiepende onderzoeken naar resultaten van rijksbeleid

Krijgen burgers van Nederland waar voor hun belastinggeld? Aan de hand van vijf verdiepende onderzoeken heeft de Algemene Rekenkamer binnen het verantwoordingsonderzoek 2015 bekeken hoe rijksbeleid in de praktijk uitpakt. Uit deze onderzoeken blijkt dat er nog een wereld te winnen is bij het in beeld brengen van geld en prestaties. Met scherper zicht op de economische en maatschappelijke effecten kunnen ministers beter beleid maken, kan het parlement zijn controlerende taak beter uitoefenen en krijgen burgers meer inzicht wat er met belastinggeld gebeurt.