Verantwoordingsdag 2015: Kabinet is niet klaar: Tijd voor uitvoering

Op de derde woensdag in mei is het verantwoordingsdag. De minister van Financiën biedt het Financieel Jaarverslag Rijk 2014 en de jaarverslagen over 2014 van alle ministeries en fondsen aan de Tweede Kamer aan. De Algemene Rekenkamer biedt bij monde van Saskia J. Stuiveling in de Tweede Kamer de resultaten van het verantwoordingsonderzoek aan.

Ook publiceert zij het Rapport bij de Nationale verklaring 2015. In het verantwoordingsonderzoek van 2014 vraagt de Algemene Rekenkamer aandacht voor het oplossen van knelpunten in de uitvoering van beleid. Vooral de bewindspersonen op Defensie, Financiën, Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) worden geconfronteerd met uitvoeringsproblemen.