Antwoord op Kamervragen Rapport Staat van de rijksverantwoording 2012

De Algemene Rekenkamer heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met de antwoorden op Kamervragen over het rapport Staat van de rijksverantwoording 2012