Brief Prestaties in de strafrechtketen

De minister van Veiligheid en Justitie werkt op dit moment aan verbetering van de prestaties van de strafrechtketen. De Algemene Rekenkamer is nagegaan of de inspanningen van de minister van Veiligheid en Justitie een oplossing bieden voor de knelpunten die worden beschreven in ons rapport ‘Prestaties in de strafrechtketen’ van 29 februari 2012.

In deze brief stellen we vast dat de minister stappen heeft gezet om de prestaties van de strafrechtketen te verbeteren. We vinden het nu vooral van belang de minister praktische, relatief gemakkelijk op te lossen knelpunten snel aanpakt. We zien dat twee knelpunten tot nu toe (nog) niet zichtbaar aandacht hebben gekregen, namelijk het onbekend aantal zaken dat uitstroomt bij de politie en de reden daarvan en de executieverjaring waardoor veroordeelden de opgelegde straf niet ondergaan.