Nieuw collegelid Arno Visser van start

Het college van de Algemene Rekenkamer is weer compleet.

Op 5 februari 2013 is Arno Visser begonnen met zijn werkzaamheden als collegelid. Hij completeert daarmee het college dat verder bestaat uit president Saskia J. Stuiveling en collegelid Kees Vendrik. Visser volgt Gerrit de Jong op die op 1 december jongstleden met pensioen is gegaan.
Visser is op 15 januari jongstleden bij Koninklijk Besluit benoemd, na aanbeveling van de Algemene Rekenkamer zelf en op voordracht van de Tweede Kamer. Hiervoor was hij wethouder van Almere en Kamerlid van de Tweede Kamer. Het college zal op een nog te bepalen moment onderling de werkzaamheden verdelen.