Antwoord op Kamervragen klimaatveranderingsbeleid

De Algemene Rekenkamer heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met de antwoorden op de Kamervragen over het Rapport Aanpassing aan klimaatverandering, strategie en beleid.

Dit rapport is gepubliceerd op 15 november 2012.