Toezicht op 850-urennorm mbo leidt vooral tot papierwerk

De administratieve lasten van het toezicht op onderwijstijd zijn fors en houden weinig verband met de onderwijskwaliteit. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport ‘Administratieve lasten van onderwijstijd in het mbo’.

De minister van OCW controleert of studenten in het mbo 850 uur onderwijstijd per jaar aangeboden krijgen, zoals volgens de wet zou moeten. Wanneer een instelling de verplichte 850 onderwijsuren niet haalt, kan de minister de aan de opleiding verleende financiering terugvorderen. Dat leidt ertoe, dat mbo-instellingen veel tijd en moeite steken in administratieve processen om aan de urennorm te voldoen. De administratieve lasten van het toezicht op onderwijstijd zijn fors en houden weinig verband met de onderwijskwaliteit.