Gegevens geactualiseerd over steun aan EU-lidstaten en nasleep kredietcrisis

Algemene Rekenkamer heeft gegevens in twee webproducties geactualiseerd. De Algemene Rekenkamer volgt de maatregelen die de EU heeft ontwikkeld om de huidige financiële en economische crisis tegen te gaan.

In het webdossier EU-governance houden we de belangrijkste ontwikkelingen bij rond de Europese noodfondsen, begrotingsdiscipline, toezicht op de bancaire sector en economische prioriteiten van de EU. Aan dit webdossier hebben we een overzicht  van de toegezegde en daadwerkelijk uitgekeerde financiële steun aan EU-lidstaten als Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje toegevoegd. Per eind 2012 was er € 500 miljard toegezegd aan landen in financiële nood. Naar het overzicht ontvangende lidstaten.

Het tweede geactualiseerde product betreft de themasite Kredietcrisis. De Algemene Rekenkamer volgt de maatregelen en interventies die het Ministerie van Financiën heeft genomen met name ten behoeve van de financiële sector om de gevolgen van de kredietcrisis tegen te gaan. Op deze website staat een overzicht van relevante gebeurtenissen, bijvoorbeeld rond de voorfinanciering van de uitstaande schuld bij IJsland vanwege Icesave.

In de brief die aan de Tweede Kamer is verstuurd, wordt ook verwezen naar de recente brief die de minister van Financiën heeft verzonden en waarin aangegeven is dat de genomen financiële maatregelen de Nederlandse Staat per saldo € 193 miljoen hebben gekost in 2012.

De volgende actualisatie van deze webproducties heeft de Algemene Rekenkamer voorzien voor mei a.s.