Onderzoek naar de invloed van invoering van passend onderwijs op de bekostiging van het primair onderwijs

De Algemene Rekenkamer heeft besloten onderzoek te doen naar de bekostiging van het primair onderwijs en de invloed van invoering van passend onderwijs hierop.

Dit op verzoek van de staatssecretaris van OCW naar aanleiding van motie-Linthorst over de vraag of de structurele bekostiging van het primair onderwijs afdoende is om passend onderwijs op een verantwoorde manier in te voeren. Het voornemen is de resultaten van dit onderzoek eind juni 2013 te publiceren.