Veel nog onzeker bij samenstelling en opbouw budget ontwikkelingshulp

Financiering klimaatbeleid uit OS-budget van internationaal overleg afhankelijk

Het is nog niet duidelijk welk deel van het budget voor ontwikkelingssamenwerking het kabinet de komende jaren kan uittrekken voor armoedebestrijding. Reden hiervan is dat – los van de geplande bezuinigingen - internationaal klimaatbeleid en een deel van de Nederlandse defensie-inzet voor vredesoperaties ook uit het budget van de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gefinancierd moeten worden. Wat de komende jaren klimaatmaatregelen gaan kosten is niet duidelijk. De financiering hangt mede af van nog te maken internationale afspraken en nationale keuzes.