Grote internationale belangstelling voor conferentie over Publiek Private Samenwerking

Rekenkamers uit meer dan 50 landen, uit alle windstreken, wisselden op 26 en 27 november in Den Haag met experts van gedachten.

Rekenkamers uit meer dan 50 landen, uit alle windstreken, wisselden op 26 en 27 november in Den Haag met experts van onder meer Wereldbank, Verenigde Naties en OECD van gedachten over de controle van Publiek Private Samenwerking (Public Private Partnerships, PPP). PPP wordt in toenemende mate toegepast bij de realisatie van (spoor)wegen, ziekenhuizen, gevangenissen en andere publieke voorzieningen. Meer informatie over de resultaten van de conferentie is te vinden op onze Engelstalige website.

Klik hier voor meer informatie over Conference Public Private Partnership.