Toezicht op praktijk Europees aanbesteden nodig

Spanning tussen opdelen van opdrachten en centralisatie van inkoop Rijksoverheid

Het kabinet wil dat publieke organisaties overheidsopdrachten voortaan opdelen in kleinere deelopdrachten waardoor ze toegankelijker worden voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Deze maatregel staat op gespannen voet met het streven van het kabinet om kosten voor het Rijk te besparen door grotere opdrachten met minder aanbestedingsprocedures in  de markt te zetten. Bovendien leven te veel publieke organisaties de Europese aanbestedingsregels onvoldoende na. Daarom is meer bestuurlijk toezicht nodig. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport ‘Europees aanbesteden’, dat op 27 november 2012 is gepubliceerd.