Aandacht voor transparantie bij begroting IenM

In een brief aan de Tweede Kamer van 6 november 2012 heeft de Algemene Rekenkamer gewezen op een aantal wijzigingen die de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft opgenomen in haar begroting voor 2013 in vergelijking met de voorgaande begroting.

Zo zijn er indicatoren toegevoegd, maar geen die iets zeggen over de maatschappelijke effecten van het rijksbeleid.
De brief gaat ook kort in op de informatie die de Kamer krijgt over uitgaven voor het spoor en waterbeleid, en de mate waarin Kamerleden meer of minder inzicht krijgen in deze onderwerpen.