Versterk budgetrecht Kamer bij nationale politie

In een brief van de Algemene Rekenkamer van 1 november 2012 met aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Veiligheid en Justitie wordt aangedrongen op versterking van het budgetrecht van de Tweede Kamer bij de nationale politie.

De informatie die de minister aan het parlement beschikbaar stelt in zijn begroting biedt geen duidelijke samenhang tussen begrote uitgaven, prestaties en effecten en de ministeriƫle verantwoordelijkheid.
De minister van Veiligheid en Justitie heeft eerder aangegeven dat de begroting van de politie niet volledig onder het budgetrecht van de Kamer komt te vallen. Volgens de Algemene Rekenkamer is dat wel wenselijk.
In de brief wordt verder ingegaan op de stappen die de minister zet sinds het verschijnen van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar Prestaties in de strafrechtketen.