Begrotingssteun vraagt om consequente houding Nederland

Algemene Rekenkamer publiceert achtergrondstudie over begrotingssteun aan ontwikkelingslanden

Tweede Kamer en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken moeten bij begrotingssteun aan ontwikkelingslanden van begin af aan duidelijk en consequent zijn over de verantwoording die het ontvangende land moet afleggen over de besteding van Nederlands geld. Via die verantwoording krijgen de Nederlandse regering en de Tweede Kamer inzicht in de manier waarop ontwikkelingslanden deze vorm van hulp besteden. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in de achtergrondstudie ‘Verantwoording over bilaterale ontwikkelingssamenwerking’ die op 1 november 2012 verschijnt.