Informatie over zorguitgaven verder versterken

De Algemene Rekenkamer zal de komende periode de Tweede Kamer in een reeks brieven informeren over de kwaliteit van de informatie die een minister in de begroting 2013 geeft.

Deze brieven worden met het oog op de parlementaire begrotingsbehandeling gemaakt.

In de brief van 26 oktober 2012 wordt de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) behandeld. Deze begroting bevat onder andere het Financieel beeld Zorg (FBZ), waarin de ontwikkeling van de zorguitgaven centraal staat. De zorguitgaven groeien sneller dan het bruto binnenlands product: voor 2013 is een bedrag van ongeveer € 65 miljard begroot. In 2002 was dit nog € 38 miljard. Bovendien wordt het budget jaarlijks overschreden. De Algemene Rekenkamer vindt dat het FBZ ondanks verbeteringen nog steeds moeilijk te doorgronden is. De Algemene Rekenkamer beveelt aan de informatie in het FBZ te versterken en eventueel te vernieuwen, zodat de Tweede Kamer beter kan beoordelen hoe de zorguitgaven zich ontwikkelen.