Aanbevelingslijst nieuw collegelid Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer heeft een aanbevelingslijst van zes kandidaten voor de vacature van een collegelid vastgesteld. Deze aanbevelingslijst is op 26 oktober 2012 ter beschikking gesteld aan de Tweede Kamer.

De aanbevelingslijst is als volgt samengesteld:

  1. drs. A.P. Visser, wethouder gemeente Almere
  2. prof. dr. W. Groot, professor Universiteit Maastricht
  3. prof. dr. R.J. van der Veen, hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
  4. drs. G.H.O. van Maanen, secretaris-generaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  5. drs. F.A.M. Kerckhaert, burgemeester Hengelo (tot 1 oktober jl.)
  6. prof. dr. R.H.J.M. Gradus, directeur Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, hoogleraar VU Amsterdam

De Comptabiliteitswet 2001 schrijft voor dat de Algemene Rekenkamer bij een vacature voor een collegelid een aanbevelingslijst van  zes kandidaten opstelt. Na een openbare oproep konden belangstellenden zich aanmelden voor deze vacature die ontstaat doordat collegelid Gerrit de Jong per 1 december 2012 met pensioen gaat.

Met de openbare  aanbevelingslijst van de Algemene Rekenkamer gaat een werkgroep uit de Tweede Kamer aan de slag. Deze maakt een voordracht van drie personen en kan daarbij afwijken van de aanbevelingslijst. De Tweede Kamer stelt in een geheime stemming de voordracht van drie personen vast. Die voordracht wordt vervolgens door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingebracht in de ministerraad. De benoeming vindt daarna plaats bij Koninklijk Besluit. Een collegelid van de Algemene Rekenkamer wordt voor het leven benoemd.

Het college, dat na 1 december aanstaande nog bestaat uit Saskia J. Stuiveling (president) en Kees Vendrik, hoopt de nieuwe collega vroeg in 2013 te kunnen verwelkomen.