Ambities luchtmacht passen niet binnen budget

Drie opties onderzocht bij vervangen jachtvliegtuig F-16: heroverweeg taken Defensie

De taken en inzet van de Koninklijke Luchtmacht dienen heroverwogen te worden. Ingrijpende besluiten zijn nodig die de krijgsmacht in den brede raken. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek naar drie opties bij de vervanging van het jachtvliegtuig F-16. Zet het kabinet het huidige beleid door om samen met de Amerikanen de Joint Strike Fighter te testen en Defensie op de komst van JSF’s voor te bereiden, dan kunnen de ambities van de luchtmacht niet zonder meer budgettair worden ingepast. Besparen door minder JSF’s aan te schaffen vergt bijstelling van de ambitie van Defensie. Dit kan tot nieuwe inzichten leiden over wat het nieuwe jachtvliegtuig moet kunnen, hoeveel toestellen er nodig zijn en hoe er internationaal samengewerkt wordt. Willigt het kabinet daarentegen de wens van de Tweede Kamer in om alle noodzakelijke stappen te nemen om uit het JSF-project te stappen, dan heeft dat ook ingrijpende gevolgen voor de hele krijgsmacht. Op een later moment een militair vliegtuig ‘van de plank’ kopen, betekent wellicht langer met verouderde F-16-toestellen vliegen tegen oplopende kosten en met minder inzetbaarheid.