Onvoldoende inzicht in effecten woonbeleid BZK

De Algemene Rekenkamer zal de komende periode de Tweede Kamer in een reeks brieven informeren over de kwaliteit van de informatie die een minister in de begroting 2013 geeft.

Deze brieven worden met het oog op de parlementaire begrotingsbehandeling gemaakt.
In de brief van 18 oktober 2012 wordt de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) behandeld, met name het begrotingsdeel dat over de woningmarkt gaat. BZK wil hier in 2013 € 2,8 miljard aan besteden. Volgens de Algemene Rekenkamer geeft de minister de Kamer onvoldoende inzicht in de samenhang tussen deze kosten en de prestaties en effecten van overheidsbeleid.