Aanpak van btw-fraude heeft impuls gekregen

Cijfers van FIOD wijzen op daling van de omvang van carrouselfraude

De Belastingdienst zet sinds 2009 meer medewerkers in om btw-fraude bij grensoverschrijdende handel binnen de Europese Unie (ook wel intracommunautaire btw-fraude of  carrouselfraude genoemd) tegen te gaan. De cijfers van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst over de behandelde fraudezaken wijzen op een daling van de omvang van carrouselfraude; van gemiddeld € 131 miljoen per jaar in de periode 2003-2007 naar gemiddeld € 39 miljoen voor 2008-2011. De aanpak van de autoriteiten is gericht op vroegtijdige detectie van deze fraude, waardoor de ‘carrousel’ van transacties doorbroken wordt en de schatkist minder schade lijdt. De Algemene Rekenkamer acht voortzetting van een stevige fraudeaanpak gewenst.