Vooropname 2012 met factsheets over 37 onderwerpen

De Algemene Rekenkamer publiceert op donderdag 20 september 2012, de dag van het aantreden van een vernieuwde Tweede Kamer, de bundel factsheets Vooropname 2012.

De term ‘vooropname’ komt uit de bouwwereld. Een vooropname heeft als doel de staat van een bouwwerk vast te leggen, voorafgaand aan een eventuele verbouwing. Het bouwwerk waar de Algemene Rekenkamer naar kijkt, is (het presteren en functioneren van) het Rijk en de hieraan verbonden instellingen.

Ook de komende periode zal het Rijk waarschijnlijk te maken krijgen met een verbouwing. Daarom hebben we de huidige stand van zaken op 37 beleidsterreinen  vastgelegd in een factsheet.