Financiën NAVO vertonen zorgelijk beeld

In een brief aan de Tweede Kamer wijst de Algemene Rekenkamer op 20 september 2012 op de financiële ontwikkelingen bij de NAVO. Uit het jaarverslag over 2011 en uit 33 onderliggende rapporten van de IBAN, de interne onderzoeksorganisatie van de Noord-Atlantische Verdrags Organisatie, rijst een zorgelijk beeld.

In een kwart van de financiële verantwoordingen van NAVO-onderdelen oordeelt IBAN negatief. Het administratief afsluiten van grote investeringsprojecten voor bijvoorbeeld militaire bases, pijplijnen en waarschuwings- en communicatiesystemen gaat moeizaam. Honderden afgeronde projecten, die samen meer dan € 3 miljard kosten, wachten nog op technische en financiële controle. Met zo’n late financiële verantwoording en controle is het voor de NAVO nauwelijks mogelijk om een volledig en betrouwbaar beeld van de financiële huishouding te hebben en tijdig bij te sturen als dat nodig is.Juist in een periode waarin tal van landen bezuinigen op defensie-uitgaven is adequaat inzicht in de financiële situatie van de NAVO van belang om de NAVO efficiënter en effectiever te laten functioneren. 

In de brief doet de Algemene Rekenkamer suggesties aan de Tweede Kamer hoe het inzicht in de financiële huishouding van het militair bondgenootschap verbeterd kan worden. De Tweede Kamer praat naar verwachting begin oktober met de minister van Defensie ter voorbereiding op ministerieel overleg van de NAVO-bondgenoten op 9 en 10 oktober a.s.