Kamer ontbeert inzicht in inzetbaarheid en kosten van jachtvliegtuigen

Minister, toon samenhang in investeringen in F-16 en JSF

De informatie die de minister van Defensie aan de Tweede Kamer verstrekt over de F-16 en de JSF levert geen integraal inzicht op in de operationele en financiële verwevenheid van beide jachtvliegtuigen. Omdat Nederland momenteel zowel in de in gebruik zijnde F-16’s  investeert als in de nieuwe Joint Strike Fighter, is zo’n overzicht volgens de Algemene Rekenkamer nodig. Daarnaast stelt de Algemene Rekenkamer in het jaarlijkse monitoronderzoek vast dat de krijgsmacht binnen de huidige budgettaire kaders niet volledig aan de eigen ambities met de F-16 kan voldoen.