Algemene Rekenkamer publiceert Verslag 2011

De Algemene Rekenkamer heeft in mei 2011 de Bezuinigingsmonitor en de jaarlijkse rapporten uitgebracht over de wijze waarop ministers zich verantwoorden over het gevoerde beleid.

Afgelopen jaar zijn er 33 rapporten en 15 brieven naar het parlement gestuurd over uiteenlopende onderwerpen als ICT-problemen bij de politie, uitgavenbeheersing in de zorg en de bestedingen van spoorbeheerder ProRail. Het op 22 maart 2012 online geplaatste Verslag 2011 geeft een totaaloverzicht.