Algemene Rekenkamer pleit voor verbetering controle ESM

De Algemene Rekenkamer pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor een verbetering van de publieke externe controle op het noodfonds ESM (European Stability Mechanism).

De Algemene Rekenkamer pleit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer voor een verbetering van de publieke externe controle op het noodfonds ESM (European Stability Mechanism). De Tweede Kamer zou bij het ratificeren van het ESM-verdrag, dat op 31 juli 2012 in werking moet treden, extra moeten letten op transparantie en onderzoeksbevoegdheden van de zogenaamde ‘board of auditors’. De Algemene Rekenkamer is van mening dat de resultaten van de externe controle door deze board of auditors openbaar moeten zijn. Bovendien moet de board of auditors elk gewenst soort onderzoek kunnen uitvoeren. Dat betekent bijvoorbeeld dat de board of auditors ook onderzoek zou moeten kunnen doen naar de doelmatigheid van de besteding van het geld uit het ESM in een lidstaat. Op dit moment is dat niet geregeld in het ESM-verdrag.

In oktober 2011 pleitten de nationale rekenkamers van de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Rekenkamer met succes voor het instellen van een zogenaamde ‘board of auditors’ op het noodfonds ESM (European Stability Mechanism). In het definitieve verdrag zoals dat op 2 februari 2012 is ondertekend is daarin deels voorzien.