Antwoorden op Kamervragen rapport Kosten jeugdbescherming en jeugdreclassering

Op 13 februari 2012 heeft de Algemene Rekenkamer een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met de antwoorden op de Kamervragen over het Rapport Kosten jeugdbescherming en jeugdreclassering.