Verbetering rechtmatigheid besteding EU-gelden stagneert

Tiende editie EU-trendrapport en website www.eu-verantwoording.nl met open data.

De rechtmatigheid van EU-uitgaven is al jaren niet op orde. Hoewel de Europese Commissie de afgelopen tien jaar gestaag verbeteringen heeft doorgevoerd in haar eigen financieel beheer, heeft dit nog niet geleid tot een goedgekeurde jaarrekening. Belangrijkste belemmering daarvoor is het gebrek aan inzicht in de besteding van EU-geld in de lidstaten. Het gaat hierbij met name om het geld dat de lidstaten samen met de Europese Commissie beheren; ongeveer € 100 miljard (zo’n 80 % van de totale EU-begroting). De verbetering van de rechtmatigheid van die EU-uitgaven stagneert. De Algemene Rekenkamer vindt dat er van elke lidstaat een verplichte en openbare verklaring moet komen over het beheer en de besteding van EU-gelden. Nu doen alleen Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Nederland dat op vrijwillige basis. De Algemene Rekenkamer beveelt de minister van Financiën aan om de huidige onderhandelingen over een nieuw Financieel Reglement van de EU te benutten om dit streven te realiseren. Dit staat in het EU-trendrapport 2012 dat de Algemene Rekenkamer op 9 februari publiceert.