Brief aan de Tweede Kamer over publicatie Werkprogramma 2012

De Algemene Rekenkamer heeft op 26 januari 2012 het Werkprogramma 2012 gepubliceerd en naar de Tweede Kamer gestuurd.

In dit werkprogramma staat aangegeven welke onderwerpen over het presteren en functioneren van de rijksoverheid de komende tijd onderzocht worden. Ook de internationale projecten van de Algemene Rekenkamer worden vermeld. Het werkprogramma biedt tevens een doorkijk naar activiteiten in 2013.