Verhogen maximumsnelheid

Sinds 2012 geldt op de Nederlandse snelwegen een maximumsnelheid van 130 km per uur, tenzij anders aangegeven. Voorheen was dit 120 km per uur. Deze verhoging van de maximumsnelheid is ingevoerd om meer vrijheid aan de automobilist te geven en om reistijdwinst te kunnen behalen. De verhoging mag van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) niet ten koste gaan van milieu en verkeersveiligheid.

Maatschappij

Waarom onderzoeken we dit?Met het onderzoek willen we inzicht geven in de effecten van de verhoging van de maximumsnelheid op reistijd en verkeersveiligheid. We kijken of en zo ja hoe het beleid gemonitord en geëvalueerd wordt door het ministerie.

Alina

Wat zijn de onderzoeksvragen?We geven op basis van data-analyse inzicht in reistijdwinst en verkeersveiligheid op 120- en 130-kilometer wegen. We laten de ontwikkelingen vanaf 2012 tot 2016 zien. Ook geven we inzicht in de manier waarop de minister het beleid monitort en zich hierover verantwoordt aan de Tweede Kamer en de burger. 

Stand van zakenVerhoging maximumsnelheid

Onderzoek in uitvoering