Verantwoordingsonderzoek 2020

Op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei, kijkt de Algemene Rekenkamer terug op de prestaties van de rijksoverheid in het voorgaande jaar. Wij gaan na wat alle ministers ontvingen en uitgaven en of zij dit volgens de regels deden. Ook bekijken we wat de ministers met dit publieke geld hebben bereikt.

Op woensdag 19 mei 2021 bieden wij dit verantwoordingsonderzoek over 2020 aan de Tweede Kamer aan. Onderdeel van dat onderzoek is de Staat van de rijksverantwoording: het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020, dat de minister van Financiën op diezelfde dag publiceert. In de Staat van de rijksverantwoording neemt de Algemene Rekenkamer de verklaring van goedkeuring bij de rijksrekening op.

Op Verantwoordingsdag presenteren wij verder onze rapporten bij de jaarverslagen van alle andere ministers en de fondsen van het Rijk, die ook die dag het licht zien. Op grond van alle informatie die op Verantwoordingsdag verschijnt, gaat de Tweede Kamer in debat met het kabinet.

In het verantwoordingsonderzoek 2020 schenkt de Algemene Rekenkamer in het bijzonder aandacht aan de rechtmatigheid van de steunmaatregelen in verband met de coronacrisis. Ook doen we rijksbreed verdiepend onderzoek naar informatiebeveiliging en ICT-beheer, met specifieke aandacht voor thuiswerken. Aanvullend zullen wij verschillende beleidsmaatregelen onderzoeken, zoals enkele fiscale regelingen (lijfrente aftrek, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en aftrek voor de zorgkosten), herstel aardbevingsschade Groningen, repatriëringsbeleid en reisadviezen, subsidieregeling sanering varkenshouderij en de subsidie onderwijsachterstanden als gevolg van corona. Op verzoek van de Tweede Kamer besteden wij tot slot aandacht aan de Uitvoerings- en Herstelorganisatie Toeslagen van de Belastingdienst.

Stand van zakenVerantwoordingsonderzoek 2020