Verantwoordingsonderzoek 2019

Op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei, kijkt de Algemene Rekenkamer terug op de prestaties van de rijksoverheid in het voorgaande jaar. Wij gaan na wat alle ministers ontvingen en uitgaven en of zij dit volgens de regels deden. Ook bekijken we wat de ministers met dit publieke geld hebben bereikt.

Op 20 mei  2020 bieden wij dit verantwoordingsonderzoek aan de Tweede Kamer aan. Onderdeel van dat onderzoek is de Staat van de rijksverantwoording: het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019, dat de minister van Financiën op diezelfde dag publiceert. In de Staat van de rijksverantwoording neemt de Algemene Rekenkamer de verklaring van goedkeuring bij de rijksrekening op.

Op Verantwoordingsdag presenteren wij tevens onze rapporten bij de jaarverslagen van alle ministers, de fondsen van het Rijk en de Nationale Verklaring over de besteding van EU-geld in Nederland. Op grond van alle informatie die op Verantwoordingsdag verschijnt, gaat de Tweede Kamer in debat met het kabinet.

Inzicht in beleidsresultaten

In het verantwoordingsonderzoek 2019 schenkt de Algemene Rekenkamer opnieuw aandacht aan een aantal intensiveringen uit het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. We volgen het extra geld van het kabinet en geven inzicht in de resultaten die zijn bereikt met de extra middelen. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld de intensiveringen bij de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken en brengen in kaart of het extra geld bijdraagt aan het realiseren van aardgasvrije wijken en snelfietspaden. We hebben beleidscasussen gekozen waarin we maatschappelijke resultaten onderzoeken van het beleid dat het Rijk heeft gevoerd.

Stand van zakenVerantwoordingsonderzoek 2019