Vastgoed MBO

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar maatregelen die genomen zijn om problemen met vastgoed in het MBO te voorkomen.

Maatschappij

Waarom onderzoeken we dit?De afgelopen jaren is  een aantal onderwijsinstellingen in het MBO mede door hun huisvestingsplannen in de financiële problemen geraakt. Denk bijvoorbeeld aan Amarantis en ROC Leiden. Om te voorkomen dat de MBO-sector nog een keer de hoge kosten voor het redden van een instelling moet dragen, heeft de MBO-raad in 2016-2017 een aantal maatregelen getroffen. De Onderwijsinspectie en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben daarnaast maatregelen genomen om eventuele risico’s eerder in beeld te krijgen.
Om een beeld te krijgen van de veranderingen in de praktijk hebben we 3 (van de 53) MBO-instellingen die omvangrijke huisvestingsplannen aan het uitvoeren zijn onderzocht.

Alina

Wat zijn de onderzoeksvragen?


De onderzoeksvragen zijn:

  • Waardoor kon het  mis gaan bij Amarantis en ROC Leiden?
  • Welke maatregelen zijn genomen door MBO-instellingen, de Onderwijsinspectie en de minister van OCW om te voorkomen dat instellingen opnieuw door hun vastgoedbeleid in de problemen raken?
  • Reageren interne en externe toezichthouders (het ministerie van OCW, de Raad van Toezicht, medezeggenschap, externe accountant, Onderwijsinspectie) alert op het identificeren en beheersen van vastgoedrisico’s bij grote vastgoedplannen, in de periode 2015-2017?

Stand van zakenVastgoed MBO

Onderzoek in uitvoering