Strafrechtelijk afpakken

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar het strafrechtelijk afpakken van crimineel vermogen. In welke mate slagen het Openbaar Ministerie en ketenpartners erin crimineel vermogen strafrechtelijk af te pakken en hoe sturen zij hierop?

Waarom onderzoeken we dit?

In de strijd tegen de georganiseerde misdaad tracht het Openbaar Ministerie (OM) in samenwerking met politie en andere ketenpartners crimineel verkregen vermogen af te pakken. Het kerndoel is om criminelen terug te brengen in de financiële situatie waarin zij verkeerden voor de criminele activiteit waarvoor zij bestraft worden. Maar in hoeverre slagen politie en OM erin om de omvang van crimineel vermogen goed te onderbouwen zodat de rechter daar in mee kan gaan? En lukt het de betrokken uitvoeringsinstanties vervolgens om bedragen adequaat bij veroordeelden te innen? Als er structureel minder crimineel geld binnen wordt gehaald dan beoogd, dan ondermijnt dat het vertrouwen in de afpakketen en tast dat het gevoel van rechtvaardigheid aan.

Ons onderzoek kan bijdragen aan inzicht in de effectiviteit van het strafrechtelijk afpakken en aan het identificeren van mogelijke verbeteringen.

Wat zijn de Onderzoeksvragen?

  1. Wat waren tijdens de onderzoeksperiode de doelstellingen en streefcijfers voor strafrechtelijk afpakken ten aanzien van  het instrumentarium om crimineel vermogen te kunnen afpakken? Zijn ze gehaald?
  2.  Waar in het proces lukt het wel of niet om het beoogde afpakbedrag te realiseren en bij welke type zaken is dat het geval?
  3. Welke verklaringen zien we voor de geconstateerde verschillen? En wat zou er kunnen verbeteren?
  4. Welk effect zien we op het overall afpakresultaat van de investeringen die vanaf 2010 gedaan zijn?

Stand van zakenStrafrechtelijk afpakken