Second opinion verwerving onderzeeboten

De Rekenkamer voert een second opinion uit op het onderzoek dat het Ministerie van Defensie deed voor de voorgenomen aanschaf van nieuwe onderzeeboten.

Maatschappij

Waarom onderzoeken we dit?De huidige vier onderzeeboten van de Walrusklasse zijn belangrijke wapens in het arsenaal van Defensie. Deze boten zijn inmiddels bijna 30 jaar in bedrijf en gaan richting het einde van hun levensduur. De verwerving van nieuwe onderzeeboten is het grootste nieuwe investeringsproject van Defensie met een aanschafwaarde van miljarden euro’s. Na de aanschaf zijn er nog eens miljarden aan publiek geld nodig om de nieuwe boten 30 jaar te laten varen, te onderhouden en van upgrades te voorzien.

De minister van Defensie startte in 2016 een project voor de aanschaf van nieuwe onderzeeboten. In december 2019 ontving de Tweede Kamer een brief waarin de staatssecretaris schreef dat de onderzoeksfase voor de nieuwe onderzeeboten is afgerond. Defensie onderzocht in deze fase welke functies de onderzeeboten moeten hebben, hoeveel boten er nodig zijn en welke fabrikanten deze boot kunnen leveren.

De brief van de staatssecretaris van Defensie riep bij de Algemene Rekenkamer vragen op. Zo zijn er vragen over de totale financiële omvang van het project en over hoe deze informatie is gepresenteerd. Daarnaast bestaan er vragen over de bewapening, het type en het aantal boten dat Defensie voorstelt en welke criteria daarbij zijn toegepast.

Alina

Wat zijn de onderzoeksvragen?


Het onderzoek heeft de volgende vraagstelling:

Heeft de Tweede Kamer voldoende inzicht in de keuzes en afwegingen en bewapening en in het totaal benodigde budget en de (financiële) risico’s van de vervanging onderzeeboten op basis van de informatie uit de B-brief?

Stand van zakenSecond opinion verwerving onderzeeboten