Ruimte voor menselijke maat bij UWV

De overheid geeft elk jaar ongeveer € 30 miljard uit aan uitkeringen in de sociale zekerheid. Dat kunnen uitkeringen zijn bij bijvoorbeeld werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een uitkering geeft inkomenszekerheid. Maar mensen kunnen ook in de knel komen door de regelgeving of door hoe de regels worden uitgevoerd. Soms heeft een besluit nadelige gevolgen voor mensen, zoals een afwijzing voor hulp bij re-integratie voor iemand die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, of een hoge terugvordering door teveel ontvangen uitkeringen. Gevolgen die soms zelfs tegengesteld zijn aan de bedoeling van de wet. Om dat te voorkomen, zet het kabinet in op meer menselijke maat. Daarmee wil het recht doen aan belangen van burgers bij het maken én uitvoeren van wet- en regelgeving. 

Wat onderzoeken we?

Wij nemen een specifieke wet onder de loep om te zien hoe een uitvoeringsorganisatie in de praktijk omgaat met de menselijke maat. We onderzoeken hoe UWV de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) uitvoert: een werknemersverzekering bij arbeidsongeschiktheid. We bekijken hoe UWV-medewerkers omgaan met de belangen van hun cliënten en welke belemmeringen ze daarbij ervaren. We proberen hieruit normen voor de menselijke maat af te leiden. Indien mogelijk toetsen we daarna of de minister van SZW voldoende doet om UWV in staat te stellen om te zorgen voor meer menselijke maat bij de WIA.

Waarom onderzoeken we dit?

Het is niet duidelijk wat het kabinet precies bedoelt met de menselijke maat. Daardoor is ook niet  duidelijk wanneer de wetgever wel of niet knellende regelgeving zou moeten aanpassen en wanneer een uitvoeringsorganisatie voldoende recht doet aan de belangen van hun cliënten. We willen het parlement, minister van SZW en UWV met ons onderzoek concrete handreikingen bieden om te zorgen voor meer menselijke maat in de sociale zekerheid.

Stand van zaken

Ruimte voor menselijke maat bij UWV

Bijdragen aan dit onderzoek?

De Algemene Rekenkamer nodigt u van harte uit om informatie te delen die wij kunnen gebruiken bij ons onderzoek. We stellen uw bijdrage, mededelingen of ervaringen over dit onderwerp dan ook op prijs. Informatie kunt u delen door een mail te sturen naar bijdrage@rekenkamer.nl.
We nemen alle bijdragen in overweging en zullen deze met zorg behandelen. Houd er wel rekening mee dat u niet automatisch feedback ontvangt over uw bijdrage.