Rol rijksoverheid bij de jeugdbescherming

Al decennialang zoekt de overheid naar een passende manier om de hulp aan jeugdigen die in een onveilige situatie dreigen op te groeien, te organiseren. In 2015 is de organisatie van deze hulp gedecentraliseerd naar gemeenten. Diverse onderzoeken laten zien dat ook in deze bestuurlijke inrichting de hulp nog steeds tekort schiet. Er zijn wachtlijsten, jeugdigen krijgen te maken met veel en wisselende hulpverleners en er is onvoldoende aanbod voor specialistische hulp.  

Waarom onderzoeken we dit?

Er is veel onderzoek gedaan naar de problemen in de jeugdbescherming. Er is minder gekeken naar de bestuurlijke inrichting en de rol van de rijksoverheid daarbij. We gaan onderzoeken of de rijksoverheid heeft gedaan wat ze kan doen om de structurele problemen in de jeugdbescherming op te lossen en of ze, dat wat ze heeft gedaan, goed heeft gedaan.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

Pakken de ministers van JenV, VWS en BZK voldoende effectief de structurele problemen in de jeugdbescherming aan en lossen ze deze op, om te zorgen dat jeugdigen in een onveilige situatie op het juiste moment de juiste hulp krijgen? Hebben de ministers gedaan wat op basis van hun wettelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid verwacht mag worden?

Stand van zaken

Rol rijksoverheid bij de jeugdbescherming